dimarts, 10 de juny del 2008

Seguiment de caixes niu per a ocells
21 de juny, a la tarda, hora i lloc de trobada a determinar durant la sessió de formació bàsica


Primera activitat del seguiment de la trentena de caixes niu per a ocells instal·lades al voltant de l’Estany de Banyoles i de l’evolució del seu estat al llarg de l’any. Posteriorment es realitzaran visites periòdiques en diferents horaris i dies a les caixes niu per a controlar el seu estat, conèixer les espècies que les ocupen i veure el resultat de la cria.

Els exemplars acabats de néixer seran manipulats per al seu anellament i el seu posterior seguiment científic (aquesta tasca amb els pollets estarà realitzada per anelladors acreditats i el voluntariat realitzarà tasques de suport).

El seguiment inclourà la fabricació de caixes niu i la seva penjada, la construcció de menjadores per a crear punts d’observació i l’anellament mitjançant xarxes.

La primera activitat inclourà una breu sessió de formació específica sobre el seguiment de caixes niu.